loader

I.                 Parter

Selger: Creation meets nature Baranowska/ Liavegen 251, 5652 Årland/ Org. nr: 923586067 / Telefon: 48596911 / contact@creationmeetsnature.com

Kjøper: Personen som foretar bestillingen. Ved salg til næringsdrivende gjelder kjøpslovens regler.

II.               Personopplysninger

For å handle på creationmeetsnature.com må du registrere deg som kunde i nettbutikken. Opplysningene skal kun brukes internt. Creation Meets Nature videresender eller selger ikke personopplysninger til tredjepart.

II.              Bestilling

For å handle på www.creationmeetsnature.com må du ha fylt 18 år.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Kjøperen har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når Creation Meets Nature mottar bestilling får kjøperen automatisk en ordrebekreftelse til sin e-post adresse. Det er kjøperens ansvar å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

IV.             Priser

Alle prisene er inkludert merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

V.               Salgsforbehold

Creation meets Nature tar forbehold om prisendringer, trykkfeil, endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider. Vær oppmerksom på at farger gjengitt i nettbutikken kan avvike fra den fargen produktene har i virkeligheten. Dette skyldes blant annet ulik fargegjengivelse på ulike skjermer.

VI.             Levering & bytterett

Levering

Creation meets Nature har som mål alltid å levere i løpet av 3–7 virkedager fra den dag vi godkjenner en bestilling, men vi kan ikke garantere noen faste leveringsdatoer annet enn at vi skal levere innen 30 dager fra bestillingen er godkjent.

Creation meets Nature skal informere deg hvis vi ikke er i stand til å imøtekomme vår angitte leveringsdato, men i det omfang det er tillatt ved lov, står vi ikke til ansvar for noen tap, erstatninger, omkostninger, skader eller utgifter i forbindelse med for sen levering.

Kjøperen kan også velge å hente varene som er bestilt uten ekstra omkostninger hos Creation meets Nature, Liavegen 251, 5652 Årland

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at hen har oppdaget den, gi selgeren melding om at hen vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn en måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest seks måneder etter at kjøper overtok varen.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Creation meets Nature dekker eventuelle fraktkostnader ved retur av reklamasjon.

Angrerett

Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til Creation meets Nature selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi Creation meets Nature melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til Creation meets Nature i samme mengde og stand som kjøper mottok den. Produktet sendes tilbake til Creation meets Nature inkludert original emballasje sammen med utfylt angrerettskjema.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake så raskt som mulig, innen rimelig tid. Creation meets Nature er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag vi mottar varen. Kjøperen betaler selv fraktkostnadene ved retur.

VII.            Tvist

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.
X